Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie
 
dowolny wyraz lub ciąg wyrazów:     zaawansowe kryteria wyszukiwania
numer karty informacyjnej: 
rok wydania dokumentu: 
rodzaj dokumentu: 
nazwa dokumentu: 
temat dokumentu: 
obszar, którego dokument dotyczy:   kod TERYT TERC

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


nr karty/rok rodzaj nazwa temat obszar
(TERYT)
463 / 2017 d) decyzje decyzja zezwalająca na usunięcie 25 sztuk następujących drzew : gatunek dąb szypułkowy - 6 sztuk, gatunek klon zwyczajny - 1 sztuka, gatunek lipa drobnolistna - 2 sztuki, gatunek brzoza brodawkowata - 4 sztuki , gatunek świerk pospolity - 12 sztuk g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
462 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji wwniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwudziestu pięciu sztuk następujących drzew : gatunek dąb szypułkowy - 6 sztuk, gatunek klon zwyczajny - 1 sztuka, gatunek lipa drobnolistna - 2 sztuki, gatunek brzoza brodawkowata - 4 sztuki gatunek świerk pospolity 12 sztuk g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
461 / 2016 d) decyzje decyzja zezwlająca na usunięcie pięciu sztuk drzew gatunek świerk g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
460 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk drzew gatunek świerk g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
459 / 2016 d) decyzje decyzja zezwalająca na usunięcie siedmiu sztuk drzew gatunek świerk g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
458 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie siedmiu sztuk drzew gatunek świerk g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
457 / 2016 d) decyzje decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gatunek dąb g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
456 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunek dąb g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
455 / 2016 d) decyzje decyzja zezwaljaca na usunięcie jednego drzewa gatunek olsza g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
454 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunek olsza g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
453 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gatunek wierzba a) ochrona powietrza 1428011
452 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunek wierzba g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
451 / 2016 d) decyzje decyzja zezwalajaca na usunięcie jednego drzewa gatunek brzoza g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
450 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunek brzoza g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
449 / 2016 d) decyzje deczyzja zezwalająca na usunięcie trzydziestu trzech sztuk następujących drzew: gatunek brzoza - 30 sztuk, gatunek akacja ( grochodrzew ) - 2 sztuki, gatunek klon - 1 sztuka g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
448 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzydziestu trzech sztuk drzew w tym gatunek brzocza - 30 sztuk, gatunek, gatunek akacja ( grochodrzew)- 2 sztuki, gatunek klon - 1 sztuka g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
447 / 2016 d) decyzje decyzja zezwalajaca na usunięcie siedmiu sztuk drzew gatunek klon jesionolistny g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
446 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie siedmiu sztuk drzew gatunek klon. g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
445 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwudziestu sześciu sztuk nastepujących drzew: gatunek sosna - 5 sztuk, gatunek czeremcha - 4 sztuki, gatunek brzoza - 10 sztuk, gatunek jarzębina - 5 sztuk, gatunek dąb - 2 sztuki g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
444 / 2016 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwudziestu sześciu sztuk nastepujących drzew: gatunek sosna - 5 sztuk, gatunek czeremcha - 4 sztuki, gatunek brzoza - 10 sztuk, gatunek jarzębina - 5 sztuk, gatunek dąb - 2 sztuki g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119